Rangliste 1. Bundesliga
PDF
PDF
PDF
Goto

Rg
Mannschaft
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MP
BP
BW
1
(2753)
X5.05.55.05.04.05.05.04.55.05.05.06.56.56.07.0
30
80.0
354.0
2
(2679)
3.0X5.04.04.54.56.56.56.05.55.05.58.07.06.56.5
27
84.0
371.5
3
(2644)
2.53.0X4.57.03.55.05.05.54.07.05.05.07.56.05.5
23
76.0
333.0
4
(2640)
3.04.03.5X5.03.04.06.54.53.03.05.57.57.57.56.5
19
74.0
333.0
5
(2628)
3.03.51.03.0X5.04.05.06.03.05.03.56.04.56.07.0
17
65.5
288.5
6
(2609)
2.03.54.53.03.0X3.55.54.05.04.54.56.53.54.06.0
17
63.0
291.0
7
(2598)
3.01.53.04.04.04.5X3.54.52.54.54.54.05.55.05.0
17
59.0
255.5
8
(2586)
3.01.53.01.53.02.54.5X4.55.53.54.55.54.56.55.5
16
59.0
264.0
9
(2638)
3.52.02.53.52.04.03.53.5X4.56.05.04.55.56.56.5
15
63.0
277.0
10
(2597)
3.02.54.05.05.03.05.52.53.5X3.54.53.54.56.06.0
15
62.0
282.5
11
(2619)
3.03.01.05.03.03.53.54.52.04.5X2.05.05.07.06.5
14
58.5
264.5
12
(2381)
3.02.53.02.54.53.53.53.53.03.56.0X3.04.05.56.5
9
57.5
275.0
13
(2566)
1.50.03.00.52.01.54.02.53.54.53.05.0X4.04.05.5
9
44.5
210.5
14
(2479)
1.51.00.50.53.54.52.53.52.53.53.04.04.0X7.55.0
8
47.0
218.0
15
(2397)
2.01.52.00.52.04.03.01.51.52.01.02.54.00.5X4.0
3
32.0
132.0
16
(2372)
1.01.52.51.51.02.03.02.51.52.01.51.52.53.04.0X
1
31.0
144.0
Freitag, 31.05.2024  18:00  Runde 1  - Nachwuchsliga 2024
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga
Freitag, 14.06.2024  18:00  Runde 2  - Nachwuchsliga 2024
Samstag, 22.06.2024  10:00  Runde 3  - Nachwuchsliga 2024
  12:00  Runde 4  - Nachwuchsliga 2024
  14:00  Runde 5  - Nachwuchsliga 2024