Rangliste 1. FrauenBundesliga
PDF
PDF
PDF
Goto
PGN

Rg
Mannschaft
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MP
BP
BW
1
(2497)
X3.54.04.04.53.54.05.54.54.55.5
20
43.5
151.0
2
(2433)
2.5X5.04.04.02.55.56.06.05.56.0
16
47.0
158.5
3
(2328)
2.01.0X3.05.04.03.05.03.55.04.0
14
35.5
127.5
4
(2393)
2.02.03.0X2.03.53.04.55.06.05.0
12
36.0
118.5
5
(2321)
1.52.01.04.0X6.06.02.53.55.03.5
12
35.0
117.5
6
(2362)
2.53.52.02.50.0X5.03.53.06.04.5
11
32.5
116.5
7
(2194)
2.00.53.03.00.01.0X4.02.54.04.0
8
24.0
83.0
8
(2261)
0.50.01.01.53.52.52.0X4.04.52.5
6
22.0
76.0
9
(2153)
1.50.02.51.02.53.03.52.0X2.55.0
5
23.5
92.0
10
(2084)
1.50.51.00.01.00.02.01.53.5X4.5
4
15.5
56.0
11
(2149)
0.50.02.01.02.51.52.03.51.01.5X
2
15.5
58.5
12
(2118)
X
0.0
0.0
Freitag, 31.05.2024  18:00  Runde 1  - Nachwuchsliga 2024
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga
Freitag, 14.06.2024  18:00  Runde 2  - Nachwuchsliga 2024
Samstag, 22.06.2024  10:00  Runde 3  - Nachwuchsliga 2024
  12:00  Runde 4  - Nachwuchsliga 2024
  14:00  Runde 5  - Nachwuchsliga 2024