Rangliste 2.Pfalzliga Ost
PDF
PDF
PDF
Goto
PGN

Rg
Mannschaft
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
DiVgl
1
(1829)
X4.02.56.54.55.54.04.55.06.5
14
43.0
2
(1920)
4.0X5.05.02.56.53.56.06.57.5
13
46.5
3
(1832)
5.53.0X3.54.54.56.06.04.05.0
13
42.0
4
(1873)
1.53.04.5X5.54.06.06.53.55.0
11
39.5
5
(1876)
3.55.53.52.5X4.04.05.06.56.0
10
40.5
6
(1810)
2.51.53.54.04.0X4.54.55.04.0
9
33.5
7
(1807)
4.04.52.02.04.03.5X3.56.58.0
8
38.0
8
(1588)
3.52.02.01.53.03.54.5X6.55.5
6
32.0
9
(1769)
3.01.54.04.51.53.01.51.5X7.0
5
27.5
10
(1718)
1.50.53.03.02.04.00.02.51.0X
1
17.5
Freitag, 31.05.2024  18:00  Runde 1  - Nachwuchsliga 2024
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga
Freitag, 14.06.2024  18:00  Runde 2  - Nachwuchsliga 2024
Samstag, 22.06.2024  10:00  Runde 3  - Nachwuchsliga 2024
  12:00  Runde 4  - Nachwuchsliga 2024
  14:00  Runde 5  - Nachwuchsliga 2024