Rangliste 2.Pfalzliga West
PDF
PDF
PDF
Goto
PGN

Rg
Mannschaft
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
DiVgl
1
(1763)
X4.05.55.53.56.06.56.56.56.0
15
50.0
2
(1955)
4.0X4.04.06.55.54.55.56.54.5
15
45.0
3
(1858)
2.54.0X4.54.55.06.06.06.55.5
15
44.5
4
(1971)
2.54.03.5X5.05.05.55.07.07.0
13
44.5
5
(1771)
4.51.53.53.0X3.04.55.06.55.5
10
37.0
6
(1872)
2.02.52.03.05.0X6.05.04.05.5
9
35.0
7
(1713)
1.53.52.02.53.52.0X4.55.56.5
6
31.5
8
(1637)
1.52.52.03.03.03.03.5X5.04.0
3
27.5
9
(1615)
1.51.51.51.01.54.02.53.0X4.5
3
21.0
10
(1621)
2.03.52.51.02.52.51.54.03.5X
1
23.0
Freitag, 31.05.2024  18:00  Runde 1  - Nachwuchsliga 2024
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga
Freitag, 14.06.2024  18:00  Runde 2  - Nachwuchsliga 2024
Samstag, 22.06.2024  10:00  Runde 3  - Nachwuchsliga 2024
  12:00  Runde 4  - Nachwuchsliga 2024
  14:00  Runde 5  - Nachwuchsliga 2024