Rangliste 1.RLP-Liga
PDF
PDF
PDF
Goto
PGN

Rg
Mannschaft
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
DiVgl
1
(2165)
X5.08.04.07.03.56.55.57.06.5
15
53.0
2
(2087)
3.0X2.04.06.04.54.05.05.07.0
12
40.5
3
(2117)
0.06.0X6.53.53.53.55.54.57.5
10
40.5
4
(2035)
4.04.01.5X5.53.03.04.55.55.5
10
36.5
5
(2102)
1.02.04.52.5X7.02.04.55.05.0
10
33.5
6
(2204)
4.53.54.55.01.0X4.02.53.55.0
9
33.5
7
(2092)
1.54.04.55.06.04.0X1.03.04.0
9
33.0
8
(2128)
2.53.02.53.53.55.57.0X5.04.0
7
36.5
9
(2085)
1.03.03.52.53.04.55.03.0X4.5
6
30.0
10
(2074)
1.51.00.52.53.03.04.04.03.5X
2
23.0
Freitag, 31.05.2024  18:00  Runde 1  - Nachwuchsliga 2024
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga
Freitag, 14.06.2024  18:00  Runde 2  - Nachwuchsliga 2024
Samstag, 22.06.2024  10:00  Runde 3  - Nachwuchsliga 2024
  12:00  Runde 4  - Nachwuchsliga 2024
  14:00  Runde 5  - Nachwuchsliga 2024