Rangliste 1. Bundesliga
PDF
PDF
PDF
Goto

Rg
Mannschaft
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MP
BP
BW
1
(2741)
X2.56.04.56.07.54.56.55.06.56.56.06.55.56.56.0
28
86.0
377.5
2
(2668)
5.5X4.55.03.05.04.56.56.55.54.54.05.55.04.56.5
27
76.0
334.5
3
(2631)
2.03.5X6.06.05.55.56.55.05.04.05.06.04.55.55.0
25
75.0
330.0
4
(2634)
3.53.02.0X4.54.06.55.04.54.04.55.53.55.04.56.0
20
66.0
293.0
5
(2588)
2.05.02.03.5X3.02.04.05.54.56.05.04.05.05.05.5
18
62.0
281.0
6
(2550)
0.53.02.54.05.0X4.03.03.04.54.05.04.06.55.54.5
16
59.0
273.5
7
(2542)
3.53.52.51.56.04.0X3.54.03.54.54.05.54.54.05.0
14
59.5
266.0
8
(2582)
1.51.51.53.04.05.04.5X1.54.05.04.04.54.06.03.5
14
53.5
241.5
9
(2611)
3.01.53.03.52.55.04.06.5X4.03.04.53.54.04.54.5
13
57.0
272.0
10
(2564)
1.52.53.04.03.53.54.54.04.0X5.04.06.04.03.04.5
13
57.0
251.0
11
(2636)
1.53.54.03.52.04.03.53.05.03.0X5.53.55.04.58.0
12
59.5
268.5
12
(2589)
2.04.03.02.53.03.04.04.03.54.02.5X4.05.55.56.5
11
57.0
267.5
13
(2537)
1.52.52.04.54.04.02.53.54.52.04.54.0X1.03.55.5
11
49.5
214.0
14
(2594)
2.53.03.53.03.01.53.54.04.04.03.02.57.0X5.54.5
9
54.5
271.5
15
(2521)
1.53.52.53.53.02.54.02.03.55.03.52.54.52.5X3.5
5
47.5
207.5
16
(2506)
2.01.53.02.02.53.53.04.53.53.50.01.52.53.54.5X
4
41.0
171.0
Freitag, 31.05.2024  18:00  Runde 1  - Nachwuchsliga 2024
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga
Freitag, 14.06.2024  18:00  Runde 2  - Nachwuchsliga 2024
Samstag, 22.06.2024  10:00  Runde 3  - Nachwuchsliga 2024
  12:00  Runde 4  - Nachwuchsliga 2024
  14:00  Runde 5  - Nachwuchsliga 2024