Rangliste 2.Pfalzliga Ost
PDF
PDF
PDF
Goto

Rg
Mannschaft
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
DiVgl
1
(1900)
X3.55.05.56.05.55.05.04.56.0
16
46.0
2
(1947)
4.5X4.54.56.54.54.54.04.06.0
16
43.0
3
(1781)
3.03.5X5.03.04.54.54.55.04.5
12
37.5
4
(1885)
2.53.53.0X4.54.05.56.04.06.0
10
39.0
5
(1806)
2.01.55.03.5X5.03.04.56.04.0
9
34.5
6
(1855)
2.53.53.54.03.0X6.02.54.54.5
7
34.0
7
(1762)
3.03.53.52.55.02.0X4.54.05.5
7
33.5
8
(1769)
3.04.03.52.03.55.53.5X4.04.5
6
33.5
9
(1777)
3.54.03.04.02.03.54.04.0X4.5
6
32.5
10
(1707)
2.02.03.52.04.03.52.53.53.5X
1
26.5
Freitag, 31.05.2024  18:00  Runde 1  - Nachwuchsliga 2024
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga
Freitag, 14.06.2024  18:00  Runde 2  - Nachwuchsliga 2024
Samstag, 22.06.2024  10:00  Runde 3  - Nachwuchsliga 2024
  12:00  Runde 4  - Nachwuchsliga 2024
  14:00  Runde 5  - Nachwuchsliga 2024