Rangliste 2.Pfalzliga West
PDF
PDF
PDF
Goto

Rg
Mannschaft
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
DiVgl
1
(1930)
X4.05.06.04.04.57.08.06.56.0
16
51.0
2
(1835)
4.0X3.04.54.55.05.56.05.56.5
15
44.5
3
(1749)
3.05.0X4.04.05.54.07.04.55.5
13
42.5
4
(1848)
2.03.54.0X5.54.05.57.54.57.0
12
43.5
5
(1809)
4.03.54.02.5X3.56.06.55.07.0
10
42.0
6
(1957)
3.53.02.54.04.5X5.04.05.56.0
10
38.0
7
(1722)
1.02.54.02.52.03.0X5.54.55.0
7
30.0
8
(1653)
0.02.01.00.51.54.02.5X5.05.0
5
21.5
9
(1711)
1.51.53.53.53.02.53.53.0X4.5
2
26.5
10
(1742)
2.01.52.51.01.02.03.03.03.5X
0
19.5
Freitag, 31.05.2024  18:00  Runde 1  - Nachwuchsliga 2024
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga
Freitag, 14.06.2024  18:00  Runde 2  - Nachwuchsliga 2024
Samstag, 22.06.2024  10:00  Runde 3  - Nachwuchsliga 2024
  12:00  Runde 4  - Nachwuchsliga 2024
  14:00  Runde 5  - Nachwuchsliga 2024