Rangliste 2.RLP-Liga Nord
PDF
PDF
PDF
Goto

Rg
Mannschaft
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
DiVgl
1
(2050)
X5.55.04.03.56.06.06.05.07.0
15
48.0
2
(2129)
2.5X3.53.58.06.05.05.05.06.0
12
44.5
3
(2122)
3.04.5X4.52.53.56.56.06.56.0
12
43.0
4
(2046)
4.04.53.5X5.05.06.53.05.53.0
11
40.0
5
(2092)
4.50.05.53.0X3.55.04.54.04.0
10
34.0
6
(1900)
2.02.04.53.04.5X4.04.04.05.5
9
33.5
7
(1903)
2.03.01.51.53.04.0X5.55.57.0
7
33.0
8
(1897)
2.03.02.05.03.54.02.5X3.55.0
5
30.5
9
(2033)
3.03.01.52.54.04.02.54.5X4.0
5
29.0
10
(1849)
1.02.02.05.04.02.51.03.04.0X
4
24.5
Freitag, 31.05.2024  18:00  Runde 1  - Nachwuchsliga 2024
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga
Freitag, 14.06.2024  18:00  Runde 2  - Nachwuchsliga 2024
Samstag, 22.06.2024  10:00  Runde 3  - Nachwuchsliga 2024
  12:00  Runde 4  - Nachwuchsliga 2024
  14:00  Runde 5  - Nachwuchsliga 2024